Nyheter / Allt fler dör i fallolyckor

Allt fler dör i fallolyckor

Drygt 70.000 människor måste varje år vårdas på sjukhus för att de har ramlat illa. Allt fler människor dör också på grund av fallolyckor. Dödsfall av fallolyckor är mer än dubbelt så vanligt än att omkomma i trafiken, skriver Dagens Nyheter.

De flesta fallolyckor sker i hemmet. Dålig balans, biverkning av vissa läkemedel och svag muskelstyrka är några av förklaringarna till olyckorna. Ju äldre vi blir desto mer ökar risken för fallolyckor och konsekvenserna riskerar att bli dest större. Det är fler män än kvinnor som dör av fallolyckor, men det är betydligt fler kvinnor än män som råkar ut för fallolyckor. När kvinnors östrogennivåer sjunker i klimakteriet drabbas många av benskörhet vilket ökar risken för frakturer.

Att ta emot ett fall med handen är vanligt, men leder inte sällan till en handledsfraktur. Andra skador som uppstår när man ramlar kan vara axel- och/eller nyckelbensfrakturer, men också höftfrakturer.

– En höftfraktur är allvarligt även om den opereras. Att skadas på så sätt förändrar livet för många, både fysiskt och psykiskt. Man blir rädd att gå ut, isolerar sig, blir inaktiv och kanske deprimerad. Det blir en ond cirkel, säger Lillemor Lundin Olsson professor i fysioterapi vid Umeå universitet till Dagens Nyheter.

Att i snitt 200 personer per dag måste söka akut vård för att de har ramlat och slagit sig illa, innebär inte enbart ett lidande för den som drabbas, utan är också kännbart samhällsekonomiskt. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kostar fallolyckor samhället 24,6 miljarder per år. Insatsen för att förebygga fallolyckor är betydligt lägre: 3,4 miljarder, skriver Dagens Nyheter.

Balansträning är ett sätt att förebygga risken att ramla. Att se över sina läkemedel ett annat. Vissa sömnmedel, blodtrycksmediciner och psykofarmaka kan påverka balansen negativ. Liksom näringsfattig kost och för lite vätska.

Socialstyrelsen kommer i oktober att ha en nationell kampanj ”Balansera mera” på just temat mat, motion och medicin och under politikerveckan i Almedalen drog Svenska Judoförbundet igång en ny satsning: Fallträning för äldre. I höst ska förbundet vidareutbilda sina tränare att hålla kurser i falltrygghet.

Fakta: Fallolyckor

Varje år…
… dör drygt 1000 människor (582 män och 474 kvinnor) av fallolyckor i Sverige. Det är nästan tre per dag och fler än de som omkommer i trafiken.
… får 70 000 personer (ungefär 200 personer per dag) uppsöka en akutmottagning på sjukhus på grund av att de har ramlat illa. Räknar man in de som söker till öppenvårdens akutmottagningar blir siffran nära 300 000 per år.

De flesta fallolyckor sker i hemmet.

Ju äldre man blir desto större är risken att råka ut för fallolyckor. Men även unga drabbas. För personer 80 år eller äldre, orsakas nio av tio skador av ett fall.

Så minskar du risken för att ramla:

  • Balansträna regelbundet och styrketräna.
  • Se över dina mediciner en gång per år – rådfråga läkare. Vissa mediciner kan göra dig trött och därmed påverka balansen.
  • Ät rätt för att undvika näringsbrist. En balans av fett, kolhydrater(potatis/gryn, ris, pasta), proteiner (ägg, ost, bönor, fisk, kött), grönsaker och frukt.
  • Drick vatten även mellan måltiderna.
  • Säkra hemmet. Ha bra belysning, halkskydd under mattorna och sladdfria golv.
  • Bär mobiltelefonen i fickan så du snabbt kan få hjälp om olyckan ändå är framme.