Nyheter / Antibiotikaresistens på topp bland rädslor

Antibiotikaresistens på topp bland rädslor

Antibiotikaresistens och klimatförändringar är de två samhällsproblem som oroar svenskar mest, tätt följt av terrorism, miljöproblem och ökad främlingsfientlighet. Det visar den nyligen presenterade nationella SOM-undersökningen som hösten 2016 skickades till 20 400 personer i åldrarna 16-85 boende i Sverige. 

Andelen som upplever dagens läge som ”mycket oroande” inför framtiden var 49 procent med avseende på antibiotikaresistens vilket är en rejäl ökning från 2015 års enkät där endast 29 procent uppgav samma sak. Oron för antibiotikaresistens och klimatförändringar var signifikant större bland högutbildade än lågutbildade.

Men enkätens öppna del, där deltagarna själva fick beskriva vad de oroar sig mest för snarare än att gradera olika alternativ gavs delvis en annan bild. Här hamnade integration/immigration i topp (då det nämndes av 25 procent) medan antibiotikaresistens nämndes av färre än 2 procent.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vi Göteborgs universitet som långsiktigt kartlägger svenskarnas åsikter i olika samhällsfrågor.