Nyheter / Blodprov visar risk vid kranskärlssjukdom

Blodprov visar risk vid kranskärlssjukdom

Det går att förutspå allvarliga risker för personer med hjärt- kärlsjukdom på ett enkelt och pålitligt sätt. Genom att kombinera blodprov med några kliniska faktorer kan behandlingen anpassas till individ. Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie med över 13 000 patienter.

Kranskärlssjukdom är vanligt. Det handlar om åderförkalkningar som ger förträngningar i hjärtats egna blodkärl (så kallade kranskärl) vilket i sin tur leder till syrebrist i hjärtat, framförallt vid ansträngning. Detta tillstånd kan ofta ge (bröstsmärtorkärlkramp) hos den drabbade.  Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna, men risken att dö av sjukdomen är olika stor hos olika individer. Trots det har behandlingen varit densamma, oavsett risk.

– Det här verktyget skulle kunna göra det möjligt att ge patienter med kranskärlssjukdom en mer precis och skräddarsydd behandling. Verktyget gör det möjligt att hitta de som har högst risk, och därmed sannolikt störst nytta av nyare, intensiva och förebyggande behandlingar, säger Daniel Lindholm, vid institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala Clinical Research Center vid Uppsala universitet, och en av dem som lett studien.

I studien studerades 13 164 patienter med stabil kranskärlssjukdom. Studien visar att två blodprov (NT-proBNP och högkänsligt Troponin T) innehöll mer information om prognosen än någon annan faktor.

Troponin T är ett protein som i princip enbart finns i hjärtmuskelcellerna. Detta används ofta när man ställer diagnosen hjärtinfarkt; men nu med hög-känsliga metoder, kan mycket lägre nivåer mätas, vilket ger prognostisk information även i ett stabilt skede. NTproBNP utsöndras av hjärtat när det är stressat, till exempel vid hjärtsvikt, men även vid stabil kranskärlssjukdom.

Genom att kombinera de specifika blodproven med några kliniska faktorer kunde forskarna konstruera en modell som med stor precision kan förutspå risken att dö av hjärt-kärlsjukdom. Modellen visade sig också användbar för att förutspå insjuknande i hjärtsvikt hos patienter med stabil kranskärlssjukdom.

Resultaten från studien publiceras i tidskriften the Journal of the American College of Cardiology, JACC.