Nyheter / Dyr omsorg ger inte nöjdare äldre

Dyr omsorg ger inte nöjdare äldre

Om äldreomsorgen är dyr eller billig verkar inte spela någon roll. En ny granskning från Dagens Samhälle visar att de äldre inte ger högre betyg till äldreomsorgen i kommuner som satsar mycket pengar än i kommuner som driver sina verksamheter billigare.

Dagens Samhälles diagram visar 20 kommuner som driver äldreomsorgen dyrast respektive billigast i landet. Där syns också andelen mycket nöjda eller ganska nöjda äldre och någon skillnad mellan de kommuner som lägger mest pengar och de som lägger minst syns inte.

Nöjdheten hos de boende är generellt hög: 87 procent av de svarande uppger sig minst ganska nöjda. Betygen varierar en hel del, men de lägre betygen hittas lika ofta i dyr äldreomsorg som i billig.