Nyheter / Läkemedel som förhindrar njursjukdom kan vara nära

Läkemedel som förhindrar njursjukdom kan vara nära

Den vanligaste orsaken till att behöva få dialys är diabetisk njursjukdom. Men i nya studier med möss har forskare upptäckt ett samband som kan hindra sjukdomsförloppet så att människor med sjukdomen kan slippa bli så sjuka att de behöver dialys.

I studier på möss med diabetisk njursjukdom har forskare i en ny studie upptäckt ett samband mellan en tidigare känd tillväxtfaktor (VEGF-B) i njurarna och sjukdomens svårighetsgrad. Genom att blockera den biologiska effekten av VEGF-B hos mössen med hjälp av en nyutvecklad läkemedelskandidat kunde forskarna minska fettansamlingarna i njurarna. På så vis lyckades de få speciella celler, podocyter, i njurens filtrationsapparat att åter svara på signalering med insulin och därmed förhindra att njurfunktionen försämras ytterligare, skriver Medicinsk Vetenskap.

– Vi har också kunnat se att människor med diabetisk njursjukdom har förhöjda VEGF-B-nivåer. Det tyder på att behandling skulle kunna fungera på människor så att de slipper bli så sjuka att de behöver dialys. Med det gäller då att den läkemedelskandidat som vi har använt visar sig vara säker och inte ger upphov till oönskade sidoeffekter, säger Ulf Eriksson, professor vid institutinen för biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, till Medicinsk Vetenskap.