Nyheter / Läsning ökar välbefinnandet

Läsning ökar välbefinnandet

Litteraturens betydelse för vår psykiska hälsa har alltid varit en intressant fråga. Redan Aristoteles såg den som ett läkemedel för själen, och sedan dess har det funnits en stark tilltro till läsningens betydelse för människans välmående.

Cecilia Pettersson är universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har arbetat med en studie om just läsandets betydelse för välmåendet och kommit fram till att Aristotelse tycks haft rätt.

Hennes forskning gjordes på en av Folkuniversitetets litteraturcirklar för personer med psykisk ohälsa. Resultaten av studien visar att läsning och samtal om litteratur leder till ett ökat välbefinnande och funktionalitet i vardagen.

– Alla vittnade om att deltagandet i cirkeln ledde till ett positivt välbefinnande som spillde över på det dagliga livet och hjälpte dem att fungera bättre i sin vardag, säger Cecilia.

Begreppet biblioterapi myntades för exakt 100 år sedan. Samtidigt upptäcktes det att skönlitteratur hade en läkande effekt på soldater som traumatiserats under första världskriget. Behandlingsformen har därefter utvecklats i USA och fått uppmärksamhet i den internationella forskningen och samhället i stort. Svenska folket har stiftat bekantskap med företeelsen kanske främst i tv-programmet Babel där ”biblioterapi” är ett stående inslag.

– Biblioterapin använder litteratur för att förbättra människors hälsa. Ofta sker det i form av individuell lästerapi eller läsning i grupp, berättar Cecilia Pettersson.

I Sverige används metoden på bibliotek och i vården, men forskningen ligger ännu i sin linda. Ett undantag är Cecilia, som tillsammans med rehabiliteringsvetaren Lena Mårtensson publicerade en uppmärksammad studie år 2014.
– Cirkeln gav kapacitet, vilja och ork att fungera i sociala sammanhang. En deltagare nämnde samtal om läsning och litteratur med föräldrarna som en positiv följd.