Nyheter / Mäns livslängd kommer ikapp kvinnors

Mäns livslängd kommer ikapp kvinnors

Sedan slutet av 1970-talet har männens medellivslängd ökat mer än kvinnornas i Sverige. Men fortfarande lever kvinnorna längre.

Sedan 1980 har männens förväntade medellivslängd ökat med nästan 8 år i Sverige. För kvinnorna är siffran drygt 5 år, enligt SCB. Den förväntade livslängden är nu 84 år för kvinnor och 80,5 år för män.

Längst lever männen i Djursholm och kortast lever de i Kalix. Kvinnorna i Bjurholm lever längst, medan kvinnorna i Norsjö lever kortast.

I början av 1970-talet hade Sverige världens högsta medellivslängd, men sedan dess har vi passerats av flera andra länder. I stora delar av Europa ser man samma mönster som i Sverige, att skillnaderna mellan mäns och kvinnors medellivslängd minskar.