Nyheter / Ny studie: Över tio procent av världens befolkning lider av fetma

Ny studie: Över tio procent av världens befolkning lider av fetma

Enligt en ny studie lider över tio procent av världens befolkning av fetma. Fetma och övervikt ledde enligt studien till fyra miljoner dödsfall år 2015.

I den nya studien som publicerats i New England Journal of Medicine har man studerat 195 länder, och kommit fram till att över tio procent av världens befolkning lider av fetma. Enligt studien hade andelen feta personer dubblerats i 73 av länderna under de senaste 35 åren. I nästan alla andra länder hade andelen personer som lider av fetma kontinuerligt ökat under mätperioden.

Även om man i studien inte tittade på anledningarna till varför fetman ökar i världen menar forskarna att billig icke-näringsrik mat skulle kunna vara en starkt bidragande faktor till ökningen.

– Vi har mer processad mat, mer energirik mat, mer intensiv marknadsföring av matprodukter, och de här produkterna är lättare att få tag på. Matmiljön verkar vara den största orsaken till fetma, säger Ashkan Afshin, professor vid institutet för hälsoutvärdering vid Washington University och studiens huvudförfattare till New York Times.

I USA hade andelen feta ökat mest – där led 12,5 procent av befolkningen av fetma 2015, jämfört med fem procent 1980. I Saudiarabien, Algeriet och Egypten hade också andelen feta personer ökat kraftigt under de senaste 35 åren.

Den snabbaste ökningen av andelen feta personer sågs enligt studien i Latinamerika, Afrika och Sydostasien. Flera länder som snarare förknippats med matbrist än fetma hade den snabbaste ökningen av andelen feta personer – även om andelen i befolkningen fortfarande var låg. I Burkina Faso hade andelen feta personer ökat från en tredjedels procent 1980 till sju procent 2015. I Kina var andelen feta fem gånger större 2015 än 1980.

Studien visade också att övervikt och fetma låg bakom fyra miljoner dödsfall världen över under 2015. Hjärtsjukdomar, njursjukdomar och diabetes stod för de flesta dödsfallen. 40 procent av dödsfallen skedde bland människor som var överviktiga, men inte klassades som feta.

Samtidigt som allt fler lider av fetma har man dock i vissa länder, bland annat USA, kunnat minska antalet dödsfall genom forskning om nya mediciner mot hjärtsjukdomar och diabetes.

– Men alla människor kan inte vara medicinerade. Det idealiska vore att gå till botten med grundproblemet och adressera problemet med överätande, säger Dr. Afshin till New York Times.