Nyheter / Ny märkning för hållbart odlade viner

Ny märkning för hållbart odlade viner

För den som vill dricka ett hållbart odlat, ekologiskt vin, fritt från besprutning och miljögifter kan besöket i vinhyllan vara snårigt. Men ibland gör producenterna det lättare att hitta rätt, ett exempel på det är den italienska märkningen Vino Libero.

Det kan vara svårt att hålla reda på vad termer som ekologisk, biodynamisk och hållbar vinodling innebär i praktiken. Dessutom finns det flera vinodlare som väljer att inte certifiera sin odling som ekologisk, eftersom det ofta är en dyr och lång process, skriver enjoywine.se.

Som konsument förväntas man ofta själv söka efter information om vinet man dricker är producerat på ett bra och hållbart sätt. Vino Libero är en förening i Italien som består av 12 vingårdar och ett destilleri från 8 olika italienska regioner. Medlemmarna följer ett tillvägagångssätt som bygger på de senaste teknikerna inom hållbart jordbruk (ekologiskt, biodynamisk och integrerat jordbruk) där målet är att minska vinodlingens skadliga miljöpåverkan på natur och människa.

Vino Liberomärkta viner stråvar efter att uppfylla tre mål:

  • Viner fria från syntetiska gödningsmedel – endast organiska gödningsmedel tillåts
  • Viner fria från kemiska ogräsbekämpningsmedel – marken brukas med respekt och enligt gamla traditionella metoder samt med nya miljövänliga gröna alternativ
  • Viner fria från minst 40% sulfiter – i vinproduktionen används olika tekniker för att minska användningen av sulfiter utan bekostnad på kvaliteten. Högsta värde sulfiter i ett Vino Liberovin ska vara minst 40% lägre än det tillåtna gränsvärdet i Italien.

Sammanfattningsvis är det gemensamma för alla producenter under Vino Liberoflaggan att de dagligen gör medvetna val som skyddar vår miljö och våra naturresurser samt att de tar socialt ansvar med en hållbar utveckling av sitt företag. Vino Libero-märkningen har ännu inte kommit till Sverige men du kan trots det köpa produkter som bär märkningen i Italien och göra ett hållbart val här i Sverige.