Nyheter / Så får du bukt på ditt höga blodtryck

Så får du bukt på ditt höga blodtryck

I Sverige har var femte person högt blodtryck, och bland landets äldre är siffran varannan. Men det finns hopp för de med högt blodtryck. Det går nämligen att sänka ett förhöjt tryck med rätt träning, skriver Dagens Nyheter.

Högt blodtryck, som också kallas hypertoni, är farligt eftersom det är en riskfaktor för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Dessutom är många omedvetna att de har ett högt blodtryck. Över en miljard människor i världen har högt blodtryck och allt fler drabbas, och allra störst är ökningen bland jordens fattiga medan antalet minskar i västvärlden.

Högt blodtryck kopplas ofta samman med rökning, stillasittande och övervikt och därför rekommenderas man bör se över sin livsstil om man drabbas. Men eftersom det också finns en ärftlig risk bör man också ha koll på om sjukdomen finns i släkten, om det finns en ärftlig riskfaktor bör man tänka lite extra på att äta nyttigt, inte bli överviktig och röra på sig regelbundet.

”Som regel känner man inte av några symtom om inte blodtrycket är väldigt högt. Då blir man trött och kan få ont i huvudet”, säger Peter Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet till Dagens Nyheter.

Träning är ett effektivt sätt att sänka högt blodtryck. Det som brukar rekommenderas är lågintensiv träning i minst 30 minuter per pass och tre till fyra gånger i veckan som ska ge puls och lite andfåddhet. Men i en stor studie som nyligen publicerades i British Medical Journal fann forskarna vid Loughboroughs universitet att ett till två måttliga eller kraftfulla träningspass i veckan sannolikt var tillräckligt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, skriver Dagens Nyheter.

”Öka på vardagsaktiviteterna, promenera, ta trapporna istället för hissen, cykla och bygg på med dynamisk träning som joggning och/eller schemalagd motionsträning” säger Peter Nilsson.

Högt blodtryck är just vad det låter som: Ett ökat tryck i blodkärlen. På kärlväggarnas insida kan det uppstå åderförfettningar (ateroskleros) som gör att blodet flyter mer trögt. Detta sker naturligt med ökande ålder då artärväggarna blir tjockare och stelare, men kan också uppstå av ärftligt orsaker eller på grund av fetma, stress, diabetes, rökning och/eller höga blodfetter. När blodet möter motstånd i kärlen svarar hjärtat med att pumpa fortare för att få fram blodet bättre – och då stiger blodtrycket.

”Det positiva är att åderförfettningen i kärlen kan påverkas av förändrad livsstil som motion, sluta röka, äta nyttigt. Man kan faktiskt få den att gå tillbaka även om det tar tid” säger Peter Nilsson till Dagens Nyheter.

”Högt blodtryck är fortfarande oerhört vanligt i västvärlden. Och i Sverige visar en färsk studie från Göteborg att blodtrycket ökar hos män i 50-årsåldern. Det hänger ihop med att deras vikt ökar” menar Mai-Lis Helleniusprofessor i allmänmedicin med inriktning på kardiovaskulär prevention till Dagens Nyheter.

Enligt ”Hjärtrapport 2016” (Hjärt-lungfonden) så har i dag en av fem personer i Sverige förhöjt blodtryck. I åldersgruppen 65–84 år nästan hälften. En ökning med 9 procent sedan 2004. Även i åldersgruppen 45–64 år har fler diagnostiserats med högt blodtryck; från 21 procent (år 2004) till 24 procent (år 2015).

”Har man ett förhöjt blodtryck på låt oss säga 150/95 så har man alla möjligheter att påverka det i positiv riktning genom träning och – om så behövs – genom att gå ner i vikt, minska stressen och alkoholintaget” säger Mai-Lis Hellenius.

Även om träning är ett bra recept för de allra flesta som har förhöjt blodtryck, så är det inte en universallösning.

”Det finns några som inte får någon blodtryckssänkning alls av träning men för 70–80 procent har det god effekt. Träning är ju bra i alla fall och påverkar kroppen positivt på många andra sätt.”

Den som har ett blodtryck på 180/110 och däröver, eller har diabetes, hjärtsvikt eller har haft en hjärtinfarkt, ska inte börja träna hux flux.

”Absolut inte. Då bör man rådgöra med sin läkare som gör en individuell riskbedömning” säger Mai-Lis Hellenius.

Viktigt att komma ihåg är också att träning är en färskvara så om man fått ner blodtrycket genom att ändra sina vanor måste man också fortsätta med dem för att behålla ett normalt blodtryck.