Nyheter / Söta kalorier mättar sämre än kalorier från fett

Söta kalorier mättar sämre än kalorier från fett

Kalorier som kalorier – eller? Men kalorier fungerar olika, visar en studie från Linköpings universitet. En drink med mycket grädde ger bättre mättnadskänsla och frisättning av mättnadshormon än en lågfettdrink med samma kalorimängd, menar forskarna.

Undersökningen gjordes i ett strikt lottat upplägg på friska frivilliga personer, sju män och sju kvinnor, i åldrarna 20–26 år. Alla fjorton deltagarna testade alla fyra olika sätt att konsumera de sammanlagt 750 kilokalorierna och drack dryckerna i närvaro av studieledarna. Det visade sig att det var lättare att äta för mycket om man äter en lågfettkost,eftersom studien isar att man blir mindre mätt av söta kalorier än feta.

Studien är en systematisk jämförelse av att dricka 750 kalorier dels som en söt lågfettdrink och som en gräddbaserad shake med hög fetthalt med samma kalorimängd och volym. Utöver betydelsen av mängden fett eller kolhydrater i drycken testade forskarna också om det gjorde skillnad att inta båda måltiderna som en stor drink eller uppdelade i fem mindre portioner med 150 kcal i varje en gång i halvtimmen.

Därefter mättes energiförbrukningen under tre timmar och såg då att det gick åt mer energi att ta hand om en stor måltid än flera små oavsett om det var om en kolhydratrik eller -fattig dryck. Idén om att man ska äta lite och ofta för att hålla uppe energiförbrukningen är alltså helt fel, det fungerar precis tvärtom enligt Linköpuingsforskarnas studie.

Forskarna mätte också nivåerna av olika hormoner i blodet under de tre timmarna, bland annat mättnadshormonet GLP-1, vars funktion i dag utnyttjas i läkemedel mot fetma och diabetes typ 2. Mättnadskänslan undersöktes genom att deltagarna fick ange hur hungriga de kände sig varje halvtimme.

Det visade sig att deltagarna kände sig mättare framåt slutet av undersökningstiden när de ätit högfettkost än när de åt samma kalorimängd baserat på en söt lågfettdryck. Detta passade enligt forskarna också in med fyndet att nivåerna av mättnadshormonet GLP-1 var högst vid det tillfälle deltagarna åt en enstaka stor måltid med mycket grädde jämfört med de andra tre tillfällena. Det hungerframkallande hormonet ghrelin däremot visade en klar tendens att ligga på lägre nivåer när deltagarna åt feta måltider jämfört med söta sådana.